Zbigniew Pyż

Zbigniew Pyż

Dr

e-mail: zpyz@uni.opole.pl

Research interests: modern British novel, translation practice and theory, Irish studies

 

Selected Publications

 

Books

In print:
  • „Aspects Of History In James Joyce’s Ulysses And Finnegans Wake”;
  • Dream – A Non-Euclidean Reality. An Analysis of The Dreams In The Witch-House And The Dream-Quest Of Unknown Kadath by H. P. Lovecraft

 

Articles

 

  • Wschodnie wędrówki Joyce’a” opublikowany w książce „Wokół Jamesa Joyce’a. Szkice monograficzne”, Wydawnictwo Universitas, Kraków, 2009, ISBN 83-7052-847-3.
  • „The Concept of Time in Russel Hoban’s Kleinzeit” In On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, Literature and Language”, Wydawnictwo UO, Opole, 2009; ISBN 978-83-7395-368-0.

 

PRESENTATIONS AT INTERNATIONAL CONFERENCES

 

  • „Unisono 2” organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO, Tułowice, 8-9.10.2010; prezentacja artykułu pod tytułem „Frank Zappa i muzyka klasyczna”; publikacja w roku 2011.
  • Evil, Ugliness and Disgrace”, Kamień Śl., 18-19/10/2010; prezentacja artykułu „Human Waste – The Evil, the Ugly and the Disgraced in Charles Bukowski and Louis Ferdinand Céline”;
  • „Unisono 2” organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO, Tułowice, 8-9.10.2010; prezentacja artykułu pod tytułem „Frank Zappa i muzyka klasyczna”; publikacja w roku 2011.
  •  “Evil, Ugliness and Disgrace”, Kamień Śl., 18-19/10/2010; prezentacja artykułu „Human Waste – The Evil, the Ugly and the Disgraced in Charles Bukowski and Louis Ferdinand Céline”; publikacja w roku 2011